Home

 

Over ons Formulieren Producten ContactMaak een keuze uit onderstaande producten


Hypotheken - Pensioen en overige - Verzekeringen - Servicepakket


Hypotheek advies - Hypotheek inventarisatie - Hypotheek afsluiten

Hypotheek afsluiten

Hieronder wordt omschreven wat u van VBHA kunt verwachten voor indien u via VBHA een hypotheek afsluit.

Tijdens het eerste contact met de hypotheekadviseur

-

Uitleg over de werkwijze en dienstverlening van VBHA

-

Uitleg tarieven VBHA

-

Uitleg over het totale hypotheektraject

-

Inventarisatie van uw kennis van hypotheken en financiŽle producten

-

Inventarisatie van uw persoonlijke financiŽle situatie

-

Bespreken van uw wensen en mogelijkheden hiervan

Aansluitend kantoorwerk adviseur (na overeenstemming met u over deze overeenkomst)

-

Analyseren van uw huidige financiŽle situatie

-

Berekenen verschillende hypotheekmogelijkheden op basis van uw financiŽle situatie en uw wensen

-

Indien deze niet aansluiten bij de Gedragscode Hypothecaire Financieringen dan zal de adviseur op basis van zijn inzichten een advies opstellen dat aansluit bij deze code.

-

Op basis van de verkregen informatie een geldverstrekker selecteren die aansluit bij de wensen en doelstellingen

-

Opstellen bruto en nettolasten overzichten

-

Opstellen van een (hypotheek)advies inclusief een schriftelijke toelichting

Vervolggesprek met de adviseur

-

Bespreken van de verschillende hypotheekmogelijkheden en berekeningen (uitgangspunten zijn uw wensen en persoonlijke financiŽle situatie)

-

Bespreken rentevast keuze en geldverstrekker

-

Bespreken van eventuele beperkingen voor de gekozen rentevastperiode

-

Eventueel bijstellen van de uitgangspunten en aanpassen van het hypotheekadvies

-

Bespreken en aanvragen van eventueel benodigde verzekeringen

Aansluitend kantoorwerk adviseur

-

Op basis van het vervolggesprek aanpassingen doorvoeren

-

U ontvangt digitaal het definitieve hypotheekrapport inclusief een toelichting

-

Na acceptatietechnische controle aanvragen hypotheekofferte

-

eventueel aanvragen verzekering(en)

-

Verzorgen van eventuele bankgarantie, taxatie en notaris (uiteraard bent u vrij om dit eventueel zelf te regelen)

-

Toezicht en controle op de doorlooptijden

-

Controleren van de ontvangen hypotheekofferte

-

Controleren van de ontvangen polis(sen)

Bespreken definitieve hypotheekrapport en de hypotheekofferte van de geldverstrekker

-

De hypotheekofferte van de geldverstrekker wordt met u besproken

-

Het hypotheekadviesrapport en de toelichting worden u besproken

-

Het vervolgtraject tot en met de notaris wordt met u besproken

-

Bespreken en verzamelen van de door de geldverstrekker opgevraagde stukken

(Aansluitend) kantoorwerk

-

Het verzenden van alle getekende offertes en aanvraagformulieren

-

Verzamelen, controleren en doorsturen van de door de geldverstrekker opgevraagde formulieren

-

Wij onderhouden de contacten met verzekeraar, geldverstrekker, notaris en eventueel de makelaar

-

Controleren afrekening van de notaris

-

Controleren geldverstrekker, hypotheekbedrag, hypothecaire inschrijving, rentepercentage en rentevastperiode

-

Toezicht en controle op de doorlooptijden (verzekeraar, geldverstrekker en indien door VBHA geregeld de makelaar en notaris)

Dienstverlening na het passeren van de hypotheekakte

Na het passeren kunt u bij ons terecht om toekomstige renteaanbiedingen te laten vergelijken. Verder kunnen wij u op uw verzoek telefonisch informatie verstrekken over de via VBHA afgesloten hypotheek en eventuele verzekeringen. Over verhogingen of nieuwe hypotheken en/of verzekeringen maken wij graag opnieuw afspraken met u.


© VBHA - Disclaimer